ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2022 – ΑΔΑ: Ρ9ΘΣ46907Θ-ΞΧ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2022
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 13:37:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΘΣ46907Θ-ΞΧ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου