Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 402/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ90Σ46907Θ-ΟΜ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 402/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:49:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ90Σ46907Θ-ΟΜ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου