Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω εισερχόμενης πίστωσης τράπεζας Εξωτερικού – ΑΔΑ: Ρ4Ψ646907Θ-ΜΤ3

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε. λόγω εισερχόμενης πίστωσης τράπεζας Εξωτερικού
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 14:48:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4Ψ646907Θ-ΜΤ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου