ΧΕ-1406 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 810/2023 & ΧΕ 813/2023 – ΑΔΑ: Ρ4ΛΗ46907Θ-ΧΘΛ

Θέμα: ΧΕ-1406 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 810/2023 & ΧΕ 813/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 14:05:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΛΗ46907Θ-ΧΘΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου