Εφάπαξ προληπτική συντήρηση των τεσσάρων (4) μόνιτορ IM8B των Χειρουργείων – ΑΔΑ: Ρ1ΓΓ46907Θ-ΓΣΣ

Θέμα: Εφάπαξ προληπτική συντήρηση των τεσσάρων (4) μόνιτορ IM8B των Χειρουργείων
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/08/2023 08:30:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1ΓΓ46907Θ-ΓΣΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου