Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΖΤ546907Θ-4ΔΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 11:45:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΤ546907Θ-4ΔΟ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου