Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1680/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΖΦΝ46907Θ-ΗΚ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1680/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:08:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΦΝ46907Θ-ΗΚ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου