ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩN ΕΞΟΔΑ POS – ΑΔΑ: ΨΖ7Γ46907Θ-Α6Τ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩN ΕΞΟΔΑ POS
Ημερομηνία: 04/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2023 13:48:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ7Γ46907Θ-Α6Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου