Αλάτι Χοντρό Σε Παστίλιες Όσμωσης Λεβητοστασίου, 30.000kg – ΑΔΑ: ΨΥΒΞ46907Θ-33Υ

Θέμα: Αλάτι Χοντρό Σε Παστίλιες Όσμωσης Λεβητοστασίου, 30.000kg
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 09:00:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΒΞ46907Θ-33Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου