ΧΕ-1569 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 592/2023 & ΧΕ 1568/2023 – ΑΔΑ: ΨΥΦ846907Θ-ΥΥΖ

Θέμα: ΧΕ-1569 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 592/2023 & ΧΕ 1568/2023
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 13:03:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΦ846907Θ-ΥΥΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου