Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΞΖ746907Θ-4Λ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 09:23:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΖ746907Θ-4Λ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου