Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1231 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΞΝ346907Θ-5ΣΤ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1231 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 11:11:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΝ346907Θ-5ΣΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου