ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 800/23 – ΑΔΑ: ΨΞΜΝ46907Θ-ΔΟ5

Θέμα: ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 800/23
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:51:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΜΝ46907Θ-ΔΟ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου