ΧΕ-1347 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΒ7Σ46907Θ-8ΥΞ

Θέμα: ΧΕ-1347 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 10:57:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ7Σ46907Θ-8ΥΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου