Ένα σετ 50 τεμαχίων, Νο 4 από λάμες με κωδικό είδους 28247-02 για το βιντεολαρυγγοσκόπιο McGrath MAC για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής – ΑΔΑ: ΨΒ0546907Θ-8ΕΤ

Θέμα: Ένα σετ 50 τεμαχίων, Νο 4 από λάμες με κωδικό είδους 28247-02 για το βιντεολαρυγγοσκόπιο McGrath MAC για τις ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:07:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ0546907Θ-8ΕΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου