ΧΕ-1420 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 672/2023 – ΑΔΑ: ΨΘΘ746907Θ-ΚΑ4

Θέμα: ΧΕ-1420 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 672/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 08:55:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘ746907Θ-ΚΑ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου