ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΣΕΤ ΒΟΥΒΝΩΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧL & 2)ΣΕΤ ΒΟΥΒΝΩΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L. – ΑΔΑ: ΨΘΕΤ46907Θ-1ΩΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)ΣΕΤ ΒΟΥΒΝΩΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧL & 2)ΣΕΤ ΒΟΥΒΝΩΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L.
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 13:13:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΕΤ46907Θ-1ΩΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου