ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 30000 KG – ΑΔΑ: ΨΘ2Ο46907Θ-36Ω

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 30000 KG
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 10:55:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ2Ο46907Θ-36Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου