Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.774 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΘ2Μ46907Θ-ΡΜ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.774 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 11:13:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ2Μ46907Θ-ΡΜ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου