ΧΕ-1345 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2023 – ΑΔΑ: ΨΡΝΛ46907Θ-0ΜΦ

Θέμα: ΧΕ-1345 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2023
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 10:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΝΛ46907Θ-0ΜΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου