ΧΕ-1454 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 478/2021 – ΑΔΑ: ΨΠ9146907Θ-1ΓΘ

Θέμα: ΧΕ-1454 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 478/2021
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:20:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ9146907Θ-1ΓΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου