Κατάθεση προσφοράς για την: «Αλλαγή διαρρύθμισης ορθοπεδικού ιατρείου τμήματος εξωτερικών ιατρείων» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΟΚ646907Θ-03Κ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την: «Αλλαγή διαρρύθμισης ορθοπεδικού ιατρείου τμήματος εξωτερικών ιατρείων» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 11:31:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΚ646907Θ-03Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου