ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΟ2546907Θ-ΛΟΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 15:12:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ2546907Θ-ΛΟΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου