Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.63 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΡΛ46907Θ-ΜΥΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.63 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 12:00:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡΛ46907Θ-ΜΥΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου