Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια: «Ανταλλακτικών για Η/Υ, Usb Sticks, Καλωδίων» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΝΚ646907Θ-29Π

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια: «Ανταλλακτικών για Η/Υ, Usb Sticks, Καλωδίων» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 10:51:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΚ646907Θ-29Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου