Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.775 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΙΣ46907Θ-777

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.775 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:29:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΙΣ46907Θ-777
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου