ΧΕ-1380 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 795/2023 – ΑΔΑ: ΨΜΔΔ46907Θ-1Θ1

Θέμα: ΧΕ-1380 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 795/2023
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:47:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΔΔ46907Θ-1Θ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου