ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ MONITOP YONKER, ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ν.22 ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΛΨ146907Θ-Η1Ν

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ MONITOP YONKER, ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ν.22 ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 11:57:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨ146907Θ-Η1Ν
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου