ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ . – ΑΔΑ: ΨΛ9446907Θ-39Ρ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ .
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 08:37:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ9446907Θ-39Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου