Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 131/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΛ1Γ46907Θ-57Ε

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 131/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:40:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ1Γ46907Θ-57Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου