Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΥ246907Θ-Η7Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 10:48:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΥ246907Θ-Η7Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου