Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.891 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΠΦ46907Θ-ΩΓΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.891 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 08:35:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΠΦ46907Θ-ΩΓΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου