Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 69/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΙΟΜ46907Θ-ΠΨΖ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 69/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 03/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 12:06:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΟΜ46907Θ-ΠΨΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου