ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΣΠΥΡΟΣ Α ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ "ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" – ΑΔΑ: ΨΗΜ746907Θ-5ΑΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΣΠΥΡΟΣ Α ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ "ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 13:04:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΜ746907Θ-5ΑΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου