Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 626/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΜ046907Θ-ΑΘΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 626/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:54:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΜ046907Θ-ΑΘΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου