ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37/2023 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ DOMI VIVENS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ – ΑΔΑ: ΨΙ0Ρ46907Θ-ΑΛ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 37/2023 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ DOMI VIVENS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 13:33:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ0Ρ46907Θ-ΑΛ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου