ΧΕ-1423 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1166/2022 – ΑΔΑ: ΨΕ1Ξ46907Θ-Μ1Β

Θέμα: ΧΕ-1423 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1166/2022
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:19:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ1Ξ46907Θ-Μ1Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου