ΧΕ-1442 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 744/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΠΦ46907Θ-Ω58

Θέμα: ΧΕ-1442 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 744/2023
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:28:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΠΦ46907Θ-Ω58
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου