ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΦΙΛΜ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX – ΑΔΑ: ΨΔ5246907Θ-ΚΙ8

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΦΙΛΜ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 11:43:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ5246907Θ-ΚΙ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου