Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΧΛΤ46907Θ-ΛΛΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:01:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛΤ46907Θ-ΛΛΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου