ΧΕ-1507 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 – ΑΔΑ: ΨΧ8246907Θ-ΩΜ0

Θέμα: ΧΕ-1507 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:57:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ8246907Θ-ΩΜ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου