ΧΕ-1389 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ83Η46907Θ-Ξ3Γ

Θέμα: ΧΕ-1389 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΦΟΡΗΤΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ83Η46907Θ-Ξ3Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου