Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1696 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ6ΜΑ46907Θ-ΝΓ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1696 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 12:36:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΑ46907Θ-ΝΓ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου