ΧΕ-1506 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023 – ΑΔΑ: Ψ58146907Θ-ΥΞ3

Θέμα: ΧΕ-1506 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1009/2023
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:57:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ58146907Θ-ΥΞ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου