Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ51Ο46907Θ-ΧΘΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ FOLLEY 2WAY» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 10:54:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51Ο46907Θ-ΧΘΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου