Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.374/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΡΔ46907Θ-Ζ24

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.374/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:26:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΡΔ46907Θ-Ζ24
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου