ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ¨ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" – ΑΔΑ: Ψ4ΛΦ46907Θ-ΟΤΦ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ¨ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 14:25:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΦ46907Θ-ΟΤΦ
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Λήψη αρχείου