Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 23 WL» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ4Γ546907Θ-ΖΣ3

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 23 WL» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 07:51:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Γ546907Θ-ΖΣ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου