Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 368/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ3Γ046907Θ-ΠΑΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 368/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 08:10:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Γ046907Θ-ΠΑΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου