Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΥΑ46907Θ-ΓΔ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 66/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 12:01:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΥΑ46907Θ-ΓΔ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου